Başkandan

başkandan

BAŞKANDAN.

İletişim sosyolojisinin konusu olan toplumsal değişim, teknolojinin ilerlemesi ve geleneksel iletişimin değişmesi, birbirleriyle doğru orantıdadır. Yaşça ilerlemiş büyüklerimiz bu hızlı geçiş sürecinin ve değişimin bizzat tanıklarıdırlar. Radyo ile başlayan siyah beyaz televizyonla devam eden ve dijital medyaya ulaşan bu süreç, toplumsal değişimin hem nedeni hem sonucu olmuşlardır. İnternet ile başlayan Sosyal Medya dediğimiz bu yeni ve ayrı mecranın toplumun her alanında olduğu gibi siyaset üzerindeki etkisi de büyüktür.

Hükümetleri zora sokan WikiLeaks belgeleri sosyal medya aracılığı paylaşılmış, rejimleri değiştiren Arap baharında olduğu gibi hızlı bilgilenme ve örgütlenmeler akabinde toplumsal hareketler yine sosyal medya üzerinden oluyordu. İnternet ağında arama motorları ile bilgiye ulaşmadaki hız sosyal medyanın gücünü bizlere bir kez daha gösteriyordu.

Yedi yaşındaki çocuk, yetmiş yaşındaki amca sosyal paylaşım sitelerini kullanıyor. Sosyal paylaşım siteleri vasıtası ile insanlar örgütlenebiliyordu. Velhasıl yediden yetmişe herkesin evine cebine ve zihnine girilebiliniyordu. Bu etkin yönüyle sosyal medya yapılan araştırmalarda diğer medya unsurlarını elbette geçiyordu.

Bugün Amerikan başkanı sosyal medyada bir paylaşım sitesinden açıklama yaparak ülke gündemini belirliyebiliyor.

Küresel anlamda bunlar olurken ,ülkemizde ise iyi niyetle başladığı söylenen ancak terör örgütlerinin katılımıyla vandallığa varan, ülke ekonomisine milyonlarca zarara uğratan Gezi eylemlerinin başlamasıda sosyal Medya üzerinden olmuştur. Bir diğer taraftan ise, 15 Temmuz gecesi Reis-i Cumhur’un sosyal medya üzerinden TV de canlı yayına bağlanıp halkı sokağa çağırması ve o halkın yine sosyal medya üzerinden hızlıca örgütlenmesi, takdire şayan bir kahramanlığa sosyal medyayı vesile yapyordu.

Cumhurbaşkanından tutun da istediği kalabalığa ulaşmak isteyen milletvekillerine, bürokratlarından en alt kademedeki memuruna , sporcusundan iş adamlarına, şirketlerine ve reklamcısına ve onların istediği kitleye ulaşmak isteyen müşterilerine kadar toplumun her kesiminden insanlar hatta diğer medya organlarının tamamı bugün daha fazla kitleye ulaşabilmek ve kendilerini ifade edebilmek için sosyal medyada varlar.

Herkesin özgürce (tam olarak olmasada) kendi görüşünü söyleyebildiği, örgütlenebildiği bu mecrada kötü olan ise görüldüğü üzere bilgi kirliliğinin, yalan haberin, dezenformasyonunda bir o kadar rahat yapılabiliyor olmasıdır. Kirli eller her türlü itibar suikastı için sosyal medyaya tetikçilik yaptırabiliyorlar. Buna rağmen kimse sosyal medyadan müstağni kalamıyor iken bu platformda bizlere yapılacak tek bir şey kalmıştı. Madem sosyal medya algı operasyonlarında artık büyük bir silah oldu. Elbette bunun yerli ve milli olanıda olmalıydı..

MİSMED Sosyal Medya Derneği olarak kanunların izin verdiği ölçüde milli değerlerimize sahip çıkmak, ülkemize karşı yapılacak algı operasyonlarına karşı bir savunma hattı oluşturmak, milli fikriyata sahip sosyal medya hesaplarını, sayfaları, grupları bir araya getirmek,milli bir platform oluşturmak. Dezenformasyona karşı organize olabilmek,temiz interneti ve milli yazılımları desteklemek. Ülkemiz gençlerini bu yönde bilinçlendirmek imkan dahilinde eğitmek ve sosyal medyanın zehirlerinden bu gençleri korumak.

Uluslararası sosyal medyada Ülkemizin kültürel tanıtımını gönüllü üstlenmek başta olmak üzere, dilimiz Türkçe’yi sosyal medyada doğru kullanmak. Binaenaleyh, mezkur amaçlar doğrultusında sempezyumlar seminerler toplantılar yapmak ve sosyal medyanın ‘ en milli ’ lerini yine sosyal medya kullanıcısı milyonların oylaması ile belirlemek ve ödüller vermek için, bir kaç genç vatan evladı gönüllü ile bu amaçlara matuf kurulduk.

Kuruluş sürecinde yaptığımız istişarelerde projelerimizi anlattığımız insanlar, milli sayfalar, ziyaret ettiğimiz sivil toplum kuruluşları vakıf ve dernekler, kanaat önderleri toplumunun geniş kitleleri bizi destekliyor bu alanın boş bırakılmaması gerektiğini ve ne derece önemli olduğunu vurguluyorlardı. Bizlerde ne kadar isabetli bir adım attığımızı bu vesile ile bir daha anlamış oluyorduk.

Bizleri destekleyen ve ortak hareket edeceğimiz hocalarımıza, akademisyenlerimize, milli fikriyata sahip sosyal medya hesaplarına ve fenomenlerine ve onların milyonları aşkın takipçisi sosyal medya kullanıcılarına buradan birkez daha müteşekkir olduğumuzu ifade ediyoruz.

MİSMED
Sosyal Medya Derneği
Kurucu Başkanı
FERDİ DİNÇ