Vizyonumuz

MİSMED Sosyal Medya Derneği olarak kanunların izin verdiği ölçüde milli değerlerimize sahip çıkmak, ülkemize karşı yapılacak algı operasyonlarına karşı bir savunma hattı oluşturmak, milli fikriyata sahip sosyal medya hesaplarını, sayfaları, grupları bir araya getirmek,milli bir platform oluşturmak. Dezenformasyona karşı organize olabilmek,temiz interneti ve milli yazılımları desteklemek. Ülkemiz gençlerini bu yönde bilinçlendirmek imkan dahilinde eğitmek ve sosyal medyanın zehirlerinden bu gençleri korumak.

Uluslararası sosyal medyada Ülkemizin kültürel tanıtımını gönüllü üstlenmek başta olmak üzere, dilimiz Türkçe’yi sosyal medyada doğru kullanmak. Binaenaleyh, mezkur amaçlar doğrultusında sempezyumlar seminerler toplantılar yapmak ve sosyal medyanın ‘ en milli ’ lerini yine sosyal medya kullanıcısı milyonların oylaması ile belirlemek ve ödüller vermek için, bir kaç genç vatan evladı gönüllü ile bu amaçlara matuf kurulduk.